Vragen

Regelmatig verschijnen er nieuwe columns op deze site. Columnnisten Marja Vraets-Guliker, Anneke de Groot, Carine Van Brackevelt, Rob Hennekens en Loek Laudy laten je zien hoe hun leven er uitziet als je dagelijks gebruik maakt van Spiritual Response Therapy.

Op dit moment loop ik rond met de vraag of je met behulp van de PCR test corona besmettingen en besmettelijkheid vast kunt stellen.
Veel mensen vertrouwen op deze test en is hun vertrouwen terecht?

Op tv en radio wordt dagelijks melding gemaakt van het aantal besmettingen met corona.
Laten we er voor het gemak maar van uit gaan, dat het medisch technisch gezien correct is om een corona brokstukje achter in de neus een besmetting te noemen.

Met de term 'besmetting' wordt in het dagelijks leven besmettelijkheid gesuggereerd, dat de persoon ziek is en (vele ?) anderen met het corona virus kan aansteken.
Klopt dat? En hoe vaak gebeurt dit? En onder welke condities?

corona image

 

 

Vanuit dit gezichtspunt zou het interessant zijn om een advies van
professor Pierre Capel op te volgen

 

 

 

Vanuit dit gezichtspunt zou het interessant zijn om een advies van professor Pierre Capel op te volgen. Hij zou graag zien dat positief geteste mensen na 2 weken opgebeld zouden worden.
Dan zou geïnformeerd moeten worden hoe het met hen gaat en of en in welke mate ze ziek zijn geworden.
Zo'n onderzoek zou kunnen bijdragen aan het in kaart brengen van de ernst van de situatie.
Bij mijn weten is zijn suggestie nog niet opgepikt.

Een dezer dagen hoorde ik dat President Trump en zijn vrouw positief getest zijn. Met een PCR test, neem ik aan?

Onze premier en andere regeringsleiders hebben hen beterschap toegewenst.
Maar zijn ze nou ziek?
Zijn ze besmettelijk?
Of is er alleen maar een schilfertje corona achter in hun neuzen gevonden?

Wat Pierre Capel graag uitgezocht zou zien, wordt nu vanzelf een mini mini onderzoekje.
De media zullen namelijk de komende weken de hele wereld gaan informeren over de gezondheid van de president en zijn vrouw.

Met het Nederlandse huisartsen protocol in de hand zouden er alleen wat pijnstillers kunnen worden voorgeschreven, heb ik begrepen van een huisarts uit Meijel.
Hier zou verder niets ondernomen worden, totdat de ziekte door de patiënt overwonnen is, of totdat de ziekte zich zodanig ontwikkeld heeft, dat een ziekenhuisopname geboden is.

Het is nog niet bekend hoe ze het in Amerika bij de president en zijn vrouw gaan aanpakken.
Met welke medicijnen zullen ze behandeld gaan worden?
En zal het corona vaccin ingezet worden?
Ik ben benieuwd.

Als u dit leest, heeft u misschien al antwoord.

Rob Hennekens

foto 03 klein