Inzicht

Regelmatig verschijnen er nieuwe columns op deze site. Columnnisten Marja Vraets-Guliker, Anneke de Groot, Carine Van Brackevelt, Rob Hennekens en Loek Laudy laten je zien hoe hun leven er uitziet als je dagelijks gebruik maakt van Spiritual Response Therapy.

We leven in een wereld van afscheiding en afzondering.
Juist met dit SRT-werk willen we EEN- zijn met Spirit en met vereende kracht Licht en Liefde uitdragen.

We worden geboren en opgevoed in een bepaalde cultuur en daarin wordt ons al vroeg geleerd wat goed is en wat slecht is. De ene school is beter dan de andere, het ene geloof is beter dan het andere, enzovoort. We leren als kind te oordelen en te veroordelen.

Daardoor voelen we ons meer verbonden met hetgeen overeenstemt met onze gedachten en gevoelens. Meestal gaat dat wel aardig goed binnen bepaalde kringen. Maar zodra er een verschil van mening ontstaat, dan ontstaat er een scheuring in de samenleving. We zien het overal om ons heen gebeuren; in de politiek, in de religies en in grotere en kleinere kringen van de samenleving. Zolang we aan onze mening vast blijven houden, zal er geen gelijkheid of overeenstemming kunnen ontstaan. In zekere zin is dat ook oké, we leven immers op aarde met polariteiten en daarmee voelen we ons veilig. Verschil van mening hoort erbij.

Onze zoektocht naar Eenheid begint echter met het bewustzijn dat er geen goed of slecht bestaat. We moeten ons allereerst bewust worden dat het oordelen en veroordelen vanuit de Ego mind komt en werkt op aanval en verdediging, dus op onenigheid. Een mening moet verdedigd worden en kan ook weer aangevallen worden door een andere mening. Deze strijd leidt helaas vaak tot scheidingen van relaties, het uiteenvallen van families, scheuringen in kerken en politieke partijen, discriminatie tot en met ernstige wereldconflicten. Dit leidt uiteindelijk ook tot vereenzaming en afzondering.

De sleutel tot de oplossing van deze conflictsituaties ligt in de acceptatie en transformatie van inzichten. Een brug kan geslagen worden door eenvoudig de inzichten van de ander te accepteren. Door Inzicht te krijgen in de andere kant van de situatie, gedachte of ideeën, raken we los van vastzittende meningen. Hierdoor kan de strijdende Ego Mind op een lijn komen met de accepterende Spirituele Mind.Zonder oordelen zijn we een neutraal kanaal voor SPIRITDoor open te gaan staan voor het grotere geheel, brengen we de (oordelende) inzichten van de Aardse Dualiteit samen met (accepterende) inzichten van de Spirituele Eenheid. Zonder oordelen zijn we een neutraal kanaal voor Spirit. Zonder oordeel leven we samen in vrede en acceptatie in een wereld zonder strijd.

Met SRT affirmeren we als eerste stap; “Spirit en ik zijn een, wij werken als een team”. Spirit is Liefde en Liefde lost alle problemen op. En volgens het liedje van de Beatles; “All you need is Love”.

Warme lentegroet,

Marja
Marja wit