Robert Detzler

robertTijdens de herfst van 1985 maakte Robert Detzler kennis met een psychologische therapievorm genaamd “Response Therapy”. Het idee hierachter kwam van socioloog Dr. Clark Cameron die al enige tijd met deze methodiek experimenteerde door gebruik te maken van een pendel en 8 zinnen om problemen in het onderbewustzijn te onderzoeken en te corrigeren. De originele 8 zinnen zijn nu terug te vinden op kaart 4A die Detzler in 1989 publiceerde. Het betreft de woorden identificatie tot en met Vorige Levens.

Robert zag al snel in dat het een uitstekende methodiek was om dolende zielen (zielen van mensen die de aarde niet verlaten hebben na hun dood)  te zuiveren. Hij voegde aan de 8 originele woorden nog eens 5 woorden toe en bedacht dat het simpeler zou zijn om kaarten te maken met daarop een waaiervorm, zodat de pendel gemakkelijk kon identificeren wat er bedoeld werd. Dat leidde tot het schrijven van het boek “Your mind Net” in 1988, dat werd gepubliceerd kort nadat hij deze methode tijdens een eerste workshop had gedemonstreerd. Het boek werd later opnieuw uitgegeven onder de titel “The Freedom Path”. De methode sloeg zo goed aan dat hij in 1989 besloot om te stoppen met zijn werk voor de Unity Church. Hij gaf de methodiek de naam Spiritual Response Therapy omdat er heel veel spirituele elementen waren toegevoegd aan de originele Response Therapy. Tegen die tijd was het aantal kaarten dat hij gecreëerd had, reeds opgelopen tot 18.

In 1990 besloten Robert en zijn vrouw Mary-Ann om SRT-workshops te geven in geheel de Verenigde Staten. De Spiritual Response Association (SRA) werd opgericht in 1991. Sinds dat moment werd de Detzler’s bijgestaan door een kerngroep van zes tot negen leden (Board Committee) .

In 1991 hadden reeds vijfhonderd studenten kennis gemaakt met de basisbeginselen van SRT. Robert en Mary-Ann namen in 1994 deel aan de World Healing Exhibition in Groot-Brittanië waar hij de methodiek demonstreerde aan de aanwezigen. Het jaar daarop kwam hij terug naar Engeland en hield zijn eerste training in Londen. Tijdens deze gehele periode hield hij bijeenkomsten in zijn huis waarin mensen met ideeen konden komen om het systeem verder te verfijnen.

Rond de eeuwwisseling werd SRT zo populair verder verspreid werd in Europa. De methodiek werd vertaald in het Pools, Hongaars, Tjechisch, Duits en Spaans. Het boek “Soul-Recreation” werd in 1999 gepubliceerd en in 2003 vertaald in deze talen. Verder werd ook het lesmateriaal vertaald.

In December 2017 stonden er ongeveer 6800 namen op de mailinglijst van de SRA, inclusief de abonnementen op de maandelijkse nieuwsbrief “Ascension” die overigens op dit moment in acht verschillende talen wordt vertaald. Studenten en practioners komen uit 34 landen wereldwijd. We zijn daadwerkelijk een organisatie van lichtwerkers. De SRA telt op dit moment 140 gecertificeerde docenten en 125 gecertificeerde consultants die werkzaam zijn in maar liefst 45 landen. 

Robert Detzler staat bekend als een oprecht en integer mens. Velen die met hem gewerkt hebben kenschetsen hem als: "What you see, is what you get". Robert overleed in april 2013 op 87-jarige leeftijd.