Masterclass Selfmastery

Masterclass Selfmastery

Tijdsduur: 16 lesuren verdeeld over twee aaneengesloten dagen.


Algemeen

Tijdens de Selfmastery class wordt je geïnspireerd om aan je eigen proces te gaan werken. Als je aan deze workshop deelneemt, betekent dit dat je nog meer wilt leren en nog verder wil groeien in je ontwikkeling. De workshop leert je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag en hoe je dit kunt omvormen in leiderschap en een voorbeeldfunctie naar je omgeving.

Mary Ann Detzler schrijft hierover:

Grote leiders hebben ethische normen en waarden, creëren een basis van vertrouwen en geloven dat wat ze doen, interessant, belangrijk en de moeite waard is. Inspirerende leiders zijn gepassioneerd in wat ze doen en ze zijn in staat om een organisatie of een groep te veranderen of te motiveren om te evolueren van goed naar fantastisch. Deze leiders zijn nieuwsgiering en hebben de aandrang om meer en meer te leren, om eerder te luisteren dan te spreken en ze zijn constant op zoek naar meerdere perspectieven om zo hun visie en kennis te verbreden. Ze hebben de moed en de wijsheid om naar voren te treden en om te doen wat er gedaan moet worden wat het beste is voor allemaal. Echte leiders werken samen met een groep, inspireren hen en delegeren verantwoordelijk waardoor ze nog meer leiders trainen en inspireren.

Onze meerdaagse workshop kan je onmogelijk bovenstaande allemaal leren in zo’n kort tijdsbestek. Alleen de wens al om leiderschap te aanvaarden, betekent ook dat je je ziel vraagt om je te ondersteunen in dit nieuwe groeiproces. Daarmee creëer je een pad naar spiritueel leiderschap.


Taal

Deze training wordt met uitzondering van Engelstalige landen in meerdere talen tegelijkertijd gegeven. Engels is de voertaal bij de Selfmastery Class en afhankelijk van de spreektaal tijdens de class, wordt de tekst simultaan vertaald naar de lokale taal door een andere docent, dus het is voor iedereen gemakkelijk te volgen ook als je engelse taal niet zo machtig bent. De teachers in België en Nederland spreken allemaal vloeiend Nederlands en Engels.


Deelname
 

Om aan deze workshop deel te nemen is het verplicht om de SRT Basic & Advanced Classes gevolgd hebben. Voeg je hieraan deze Selfmastery class toe, dan mag je bij de SRA een aanvraag indienen om consultant te worden.


Waar

De Selfmastery Class wordt door een kleine groep teachers gegeven en vindt op dit moment meestal op een gelimiteerd aantal plaatsen in de wereld plaats. In Europa zijn vooral Engeland, Duitsland en Hongarije landen waar je de class kunt volgen. Bij voldoende animo en deelname is het ook mogelijk om een dergelijke class in België en/of Nederland te houden.