Vrije wil

Regelmatig verschijnen er nieuwe columns op deze site. Columnnisten Marja Vraets-Guliker, Anneke de Groot, Carine Van Brackevelt, Sarah Brasseur, Chantal Joos, Rob Hennekens en Loek Laudy laten je zien hoe hun leven er uitziet als je dagelijks gebruik maakt van Spiritual Response Therapy.

Toen wij door SPIRIT als unieke zielen werden geschapen naar zijn beeld en gelijkenis ontwikkelden wij in dit scheppingsproces een bewuste en onbewuste mind en kregen wij een vrije wil. Uiteindelijk belandden wij in ‘De tuin van Eden’. Deze tuin was geen fysieke plek maar een plek van spiritueel bewustzijn waar de ziel is geplaatst om te leren voordat de ziel incarneert. Iedere ziel kan zelf beslissen om wel of niet de incarnatie in te gaan. Ook hier weer hebben wij een vrije wil en kunnen we onze eigen keuze maken. De ene ziel heeft wel het verlangen of de behoefte om te incarneren en te leren en de andere ziel niet. Alles is goed en er is geen oordeel.

Het eten van de boom van goed en kwaad betekent niets anders dan dat de ziel het verlangen heeft om te incarneren en de dualiteit in te gaan. Eva heeft Adam niet verleid maar heeft Adam uitgenodigd om met haar samen te incarneren. De slang symboliseert niet het kwaad maar de wijsheid van een ziel die de incarnatie cyclus al heeft afgerond en Adam en Eva hierover inlicht.

Op het moment dat een ziel de incarnatie ingaat wordt deze verstoken van alle kennis en wijsheid die ze in de spirituele wereld hebben opgedaan. Dat kan ook niet anders want dan zou men hier op aarde voor (vegetarisch) spek en bonen rondlopen. Door de dualiteit in te gaan moet men leren omgaan met de uitdagingen die men in het dagelijkse leven tegenkomt. De incarnatie werpt je dus terug in bewustzijn en het is jouw taak om opnieuw te groeien in bewustzijn totdat je alles overwonnen hebt en de dualiteit in al haar facetten doorleeft en begrepen hebt. En dat is geen gemakkelijke opgave. We hebben dan ook vele levens nodig om tot dit begrip en inzicht te komen.

adam Eva 01

 

 

 

Begrijp dat wanneer je iemand opzettelijk schade berokkent jij jezelf daarmee ook schaadt.

 

 

 

In al onze levens hebben we een vrije wil. We kunnen kiezen tussen goed en kwaad (liefde en angst) en hier stuiten we telkens weer tegen een facet van het leven aan. We kunnen iemand bewust een hak zetten omdat die persoon mij ook op de een of andere manier gekwetst of benadeeld heeft, of omdat deze ziel anders geaard is, een andere huidskleur of geloof heeft. Hier heb je dus de keuze omdat wel of niet te doen. En zo zijn er legio voorbeelden te noemen waar jij telkens jouw eigen keuze kunt maken. Begrijp dat wanneer je iemand opzettelijk schade berokkent jij jezelf daarmee ook schaadt.

Als mensen kunnen we onze vrije wil gebruiken op elke manier die we willen, ten goede of ten kwade, zonder oordeel. Hoe we onze vrije wil ook gebruiken, er is een positief of een negatief resultaat. Alles is een ervaring, een leerproces. Als we de dualiteit in vele levens doorgrond hebben en we begrijpen dat LIEFDE het hoogste eindresultaat is kunnen we uiteindelijk terugkeren naar onze bron, naar SPIRIT.

Onze vrije wil is ons hoogste goed en leermeester, luister naar zijn stem.

Loek

Loek Kirche 01