Robert Detzler

 

robertTijdens de herfst van 1985 maakte Robert Detzler kennis met een psychologische therapievorm genaamd “Response Therapy”. Het idee hierachter kwam van socioloog Dr. Clark Cameron die al enige tijd met deze methodiek experimenteerde door gebruik te maken van een pendel en 8 zinnen om problemen in het onderbewustzijn te onderzoeken en te corrigeren. De originele 8 zinnen zijn terug te vinden op kaart 4A die Detzler in 1989 publiceerde. Het betreft de woorden identificatie tot en met Vorige Levens.

Robert zag al snel in dat het een uitstekende methodiek was om dolende zielen (zielen van mensen die de aarde niet verlaten hebben na hun dood)  te zuiveren. Hij voegde aan de 8 originele woorden nog eens 5 woorden toe en bedacht dat het simpeler zou zijn om kaarten te maken met een waaiervorm, zodat de pendel gemakkelijk kon identificeren wat er bedoeld werd.

Dit leidde tot het boek “Your mind Net” in 1988, dat werd gepubliceerd kort nadat hij deze methode tijdens een eerste workshop had gedemonstreerd. Het boek werd later opnieuw uitgegeven onder de titel “The Freedom Path” en wordt gebruikt bij de basis cursus.

De methode sloeg zo goed aan dat hij in 1989 besloot om te stoppen met zijn werk voor de Unity Church.
Hij gaf de methodiek de naam Spiritual Response Therapy omdat er heel veel spirituele elementen waren toegevoegd aan de Response Therapy.
Tegen die tijd was het aantal kaarten dat hij gecreëerd had, reeds opgelopen tot 18.

In 1990 besloten Robert en zijn vrouw Mary-Ann om SRT-workshops te geven in geheel de Verenigde Staten.
De Spiritual Response Association (SRA) werd opgericht in 1991.
Sinds dat moment werden de Detzler’s bijgestaan door een kerngroep van zes tot negen leden (Board Committee) .

In 1991 hadden reeds vijfhonderd studenten kennis gemaakt met de basisbeginselen van SRT.
Robert en Mary-Ann namen in 1994 deel aan de World Healing Exhibition in Groot-Brittanië waar hij de methodiek demonstreerde aan de aanwezigen.
Het jaar daarop kwam hij terug naar Engeland en hield zijn eerste training in Londen.
Tijdens deze gehele periode hield hij bijeenkomsten in zijn huis waarbij mensen hun  ideeën konden inbrengen om het systeem te verfijnen.

Rond de eeuwwisseling werd SRT verder verspreid in Europa.
De methodiek werd vertaald in het Pools, Hongaars, Tjechisch, Duits en Spaans.
Het boek “Soul-Recreation” werd in 1999 gepubliceerd en in 2003 vertaald in deze talen.
De Engelstalige versie van "Soul-Recreation" wordt gebruikt bij de vervolgcursus.
Verder werd ook het lesmateriaal vertaald.

In December 2017 stonden er ongeveer 6.800 namen op de mailinglijst van de Spritual Response Association (SRA).
Maandelijks werd de nieuwsbrief “Ascension” in acht verschillende talen vertaald.
Studenten en practitioners kwamen uit 34 landen: een wereldwijde organisatie van lichtwerkers.
De SRA telde 140 gecertificeerde docenten en 125 gecertificeerde consultants in 45 landen.

Robert Detzler stond bekend als een oprecht en integer mens.
Velen die met hem gewerkt hebben kenschetsen hem als: "What you see, is what you get".
Robert overleed in april 2013 op 87-jarige leeftijd.

Robert had wel vaker een voorstel van een cursist geaccepteerd.
Daarna werd zo'n vernieuwende bijdrage in het SRT systeem geïntegreerd en verspreid.

Na zijn overlijden viel deze dynamiek weg.
De grote inspirator was er niet meer en door dit gemis ontstond een diepe leegte.
De SRA als organisatie twijfelde over verdere ontwikkelingen en zeer toegewijde SRT-ers van de uitgeverij hielden uit respect vast aan het oude.
Met de beste bedoelingen probeerde men zo zorg te dragen voor de erfenis van de grondlegger van SRT.

Jaren later nam de uitgeverij het over; de SRA werd ingekrompen / afgebouwd.
Daarbij verdween het contact met de achterban naar de achtergrond.
We weten niet precies wat er nog over is gebleven van de moeder organisatie.
We weten wel dat we op eigen benen moeten gaan staan.

SRT heeft ons leven in positieve zin veranderd en dat gunnen we anderen ook.
Daarom willen we in Nederland en Vlaanderen het gedachtengoed van Robert blijven uitdragen.
We willen deze bijzondere manier van lichtwerken voortzetten, de SRT fakkel in de Lage Landen brandend houden.
We zijn met vertrouwen deze weg aan het ontdekken.

Diverse SRT-ers uit de lage landen hebben Robert persoonlijk gekend.
Anderen worden nog dagelijks door hem en door zijn geschriften geïnspireerd.
Dank je wel voor dit cadeau!