Je Hoger Zelf en SPIRIT

hogere zelfEen getrainde beoefenaar (practitioner) van SRT kan na een voorbereiding (SRT procedure) een heldere verbinding/toegang verkrijgen tot zijn of haar Hoger Zelf.

Het Hoger Zelf kan uit een of meerdere zielen bestaan. Bij meerdere zielen noemen we dat het Hoger Zelf comité. Het Hoger Zelf geeft je informatie wanneer je daarom vraagt.

Iedereen heeft een Hoger Zelf omdat het enerzijds een deel van jezelf is en anderzijds een deel van het grote geheel van al wat is. Het is niet een verlenging van je fysieke zelf, maar meer een extensie van de spirituele werelden om ons heen. Een belangrijk punt binnen SRT is om jou te helpen terug te keren naar je spirituele bron, naar jezelf.

Een Hoger Zelf kan bestaan uit één enkele ziel of meerdere zielen (Hoger Zelf Comité). De zielen in je Hoger Zelf hebben al incarnaties gehad en zijn dus verder ontwikkeld. Zij weten dus hoe ze jou het beste kunnen ondersteunen. Zij zijn bereid jou te helpen op jouw levenspad als je er om vraagt. Daar kun je wel of geen gebruik van maken.

Je Hoger Zelf is erbij als jij voorafgaand aan een nieuwe incarnatie gaat besluiten welk soort leven met welk soort uitdagingen je wilt gaan leiden.

Het Hoger Zelf helpt je erbij om tijdens de incarnatie op het pad te blijven dat je gekozen hebt.

Ze zijn er ook bij om met jou na een incarnatie te evalueren of datgene wat je wilde ervaren, leren en ontdekken ook allemaal heeft kunnen plaatsvinden.

 
“Wanneer jij je met je Hoger Zelf verbindt, zal alles makkelijker gaan.
Natuurlijk moet jij je leven gewoon leven, maar alles wat je doet heeft een enorme kracht en wijsheid in zich, in zowel je handelingen, je gedachten en je emoties.”

~ Drunvalo Melchizedek, The Ancient Secret of The Flower of Life


SPIRIT

SPIRIT is de bron van het leven en vormt de essentie van iedere ziel.
Iedere ziel vindt zijn oorsprong in SPIRIT.
De ziel heeft altijd al bestaan als een aspect van SPIRIT.

SPIRIT ontplooit zich voortdurend, niets staat stil.
Daarom groeien ook de ziel en het Hoger Zelf mee.

De onbegrensde SPIRIT, de oorsprong van alle dingen, is waarheid, alle leven, alle substantie en alle intelligentie.
SPIRIT is oneindig bewustzijn.
SPIRIT is de Alpha tot en met Omega van al wat is.