Info over Practitioners, Consultants en Teachers

Uit ervaring weten we dat cliënten tevreden zijn met hun behandeling(en).

Wij proberen het niveau van de vermelde SRT-ers hoog te houden door zo nodig actief te adviseren.
Soms zijn 'jonge' SRT-ers nog wat gehaast om met anderen te gaan werken, terwijl er nog wat persoonlijke groei of SRT rijping gewenst is.
Als iemand er nog niet aan toe is om met (betaalde) cliënten te werken, wordt hen dat onder de aandacht gebracht.

Onderstaande indeling in Practitioners, Consultants en Teachers is nog afkomstig van de moederorganisatie en is niet meer actueel.
De SRA (Spiritual Response Association) probeerde het niveau van de SRT-ers te garanderen middels periodieke certificatie.
Dat gebeurt al een tijd niet meer.
U kunt dus niet meer blind varen op deze informatie.

 

 

 

Teachers
Teachers zijn de door de SRA gecertificeerde docenten.
Zij beschikken over het lesmateriaal dat door de SRA is opgesteld.
Teachers bepalen zelf wanneer ze een cursus willen geven en op welke locatie ze dit willen plannen.
Teachers zijn gewoonlijk ook consultants, die cliënten ontvangen.

Consultants
Consultants zijn allen door de SRA gecertificeerd.
Het zijn beoefenaars van SRT (practitioners), maar hebben dit middels een certificering om laten zetten naar consultants.
Veel consultants beginnen een eigen zaak of hebben reeds een eigen zaak en gebruiken SRT/SpR als waardevolle aanvulling.
Consultants hebben minimaal de SRT Basic & Advanced Workshops gevolgd alsmede ook de meest recente Intensive Skills Class (minder dan 2 jaar geleden).

Elke consultant dient elke twee jaar een hercerificatie aan te vragen om consultant te blijven.

Practitioners
Iedereen die de Advanced cursus heeft gevolgd is een beoefenaar van SRT. Beoefenaars worden practitioners of SRT-ers genoemd.
Sommige practitioners werken al jaren met SRT/SpR en hebben reeds alle cursussen voltooid die er bestaan, maar kiezen er uit persoonlijke overwegingen voor om niet verder te gaan als consultant en/of teacher.